Medical Tourism in Poland

innowacyjna gospodarka efrr

My w UE

Polska w UE
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Od 1 lipca 2011 roku Polska pełniła półroczną prezydencję w Rady Unii Europejskiej. Od końca 2007 roku zniesione zostały kontrole paszportowe na granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, a wszystko to za sprawą rozszerzenia strefy Schengen o dziewięć nowych państw, w tym również i Polskę. W związku z obecnością Polski w strukturach europejskich, ta musiała dostosować prawodawstwo i standardy do europejskich norm. To tyczy się również opieki medycznej.

Refundacje
Przepisy dotyczące udzielania świadczeń mieszkańcom krajów EU i EFTA regulują o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Przepisy te są takie same dla wszystkich krajów członkowskich i regulują zasady dotyczące leczenia mieszkańców jednego z krajów członkowskich w innym.

Zgodnie z tymi przepisami osoby ubezpieczone w powszechnym systemie ubezpieczania swojego kraju (czyli odpowiednikowi NFZ) i członkowie ich rodziny przebywający w innym państwie członkowskim niż ich własne są uprawnieni do świadczeń, które z powodów medycznych są niezbędne w czasie ich pobytu. Oznacza to, że mają oni prawo do świadczeń udzielanych w stanie nagłym lub zagrożenia życia. Świadczenia te udzielane są zgodnie z przepisami kraju, w którym przebywają w taki sposób, jak gdyby zainteresowane osoby były ubezpieczone w tym kraju. Zasada ta dotyczy osób, które przebywają w danym kraju czasowo - np. na wakacjach. Natomiast jeżeli obcokrajowcy mieszkają w Polsce, nie są tu ubezpieczeni, ale posiadają wystawiony przez instytucje, w których są ubezpieczeni  odpowiednie formularze uprawniające do udzielania świadczeń (E121, E109, E106, S1), to na podstawie wydanych przez OW NFZ poświadczeń do wspomnianych formularzy są uprawnieni do świadczeń w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Czyli świadczenia będą im udzielane nie tylko w trybie nagłym i zagrożenia życia, ale także mogą korzystać z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalisty, rehabilitacji, stomatologa itd.

Jeżeli obcokrajowcy chcą przyjechać do Polski wyłącznie w celu leczenia i jest to leczenie planowe  muszą mieć zgodę swojego ubezpieczyciela. Zgody takie udzielane są w sytuacjach, kiedy dane świadczenia nie jest wykonywane w kraju takiej osoby lub czas oczekiwania na jego realizację jest zbyt długi uwzględniając jego stan zdrowia i przebieg choroby. Jeżeli obcokrajowiec uzyska zgodę na leczenie poza granicami swojego kraju, w kraju docelowym jest on traktowany jak jego obywatel, co oznacza, że w ramach ubezpieczenia będzie mógł korzystać z tych świadczeń, które są refundowane w Polsce.

Projekt dofinansowany
Pomył na stworzenie profesjonalnego serwisu umożliwiającego kompleksową rezerwację zarówno pobytu w Polsce, jak i usługi medycznej, doceniła UE. Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program ten wspiera projekty, które wyróżniają się pomysłowością i wnoszą nową jakość do szeroko rozumianej branży usług elektronicznych. CosMedic Travel, spełnia ten warunek proponując innowacyjną e-usługę, równocześnie dla branży medycznej, jak i turystycznej. Projekt otrzymał dotację jako jeden z 13, na 186 (!), złożonych w Małopolsce. CosMedic Travel wybiera na partnerów wyłącznie ośrodki, które spełniają wysokie, europejskie standardy jakości, np. legitymują się certyfikatem ISO 9001:2000.