Medical Tourism in Poland

innowacyjna gospodarka efrr

Przeszczep włosów (metoda STRIP)

Rezerwuj

Klinika Transplantacji Włosów Kraków, Kraków

Dowiedz się więcej o ośrodku »

Celem transplantacji jest wszczepienie włosów w miejsca wyłysiałe i przerzedzone. Leczenie nie powinno przy tym pozostawiać żadnych śladów. Przed zabiegiem omawiane są z pacjentem jego oczekiwania i realne możliwości ich spełnienia. Koncepcja zabiegu zostaje potwierdzona w formie pisemnej w czasie konsultacji. Przed samym zabiegiem jeszcze raz omawia się jego przebieg i zakres oraz wykonuje dokumentację fotograficzną. Podstawową czynnością jest podanie leków mających za zadanie przygotować organizm pacjenta do zabiegu. Następnie wykonuje się znieczulenie miejscowe całego obszaru operacyjnego, co zabezpiecza pacjenta przed jakimkolwiek bólem przez cały okres trwania zabiegu jak i kilka godzin po jego zakończeniu.

Po tych przygotowaniach przechodzi się do sterylnej sali zabiegowej. Przy pobieraniu tkanki do przeszczepu najskuteczniejszą metodą jest pobieranie wycinka w kształcie elipsy, co pozwala najekonomiczniej wykorzystać pobraną tkankę, to znaczy uzyskać maksymalną ilość transplantów (pojedynczych, rozdzielonych cebulek włosów). Po pobraniu tkanki (dawcy), miejsce pobrania zszywa się brzeg do brzegu. W czasie, gdy pacjent spoczywa wygodnie na fotelu zabiegowym, odbywa się ważniejsza część zabiegu - preparowanie pobranej tkanki na mikrotransplanty. Żądna cebulka włosowa nie ma prawa się zmarnować. Wielkość mikrotransplantów musi być precyzyjnie dobrana do mających ją przyjąć kanalików. W Medical Hair stosujemy głównie transplanty o średnicy 0,6-0,9 mm. Kanaliki znajdują się tak blisko siebie jak to tylko możliwe. W ten sposób osiąga się optymalną gęstość oraz naturalny kierunek wzrostu włosów. W trakcie przygotowania kanalików bierze się także pod uwagę późniejsze "zagęszczenie". Doświadczenia ostatnich dziesięciu lat dowodzą, że niezależnie od przygotowania powierzchni skóry do przyjęcia transplantów dobre wyniki osiąga się głównie dzięki doświadczeni zespołu operującego i wielkości transplantów. To precyzja ręki chirurga decyduje o tym, czy zostaną wszczepione możliwie najmniejsze transplanty, możliwie blisko siebie i pod odpowiednim kątem. Te właśnie elementy mają istotny wpływ na przyszły naturalny wygląd fryzury.
 
Uznane metody transplantacji włosów oferują bezpieczeństwo i powodzenie. Zabiegi przebiegają prawie bezboleśnie i pozostawiają bardzo małe ślady na skórze, które w procesie normalnego gojenia szybko zanikają lub zostają natychmiast zakryte przez włosy resztkowe. Pobyt pacjenta w miejscu zabiegu jest ograniczony do kilku godzin. Nie wszystkie życzenia mogą być spełnione, ale kto wyrazi zgodę na kompromis, ten nie będzie rozczarowany i przez całe życie będzie mógł cieszyć się swymi przeszczepionymi włosami. Transplantacje włosów wykonujemy wyłącznie przy użyciu metod sprawdzonych i uznanych. Stosujemy mikrotransplanty (z 1 do 3 włosów), wstawiane w mikrokanaliki w skórze głowy. Szczególną uwagę poświęcamy rzetelnej koncepcji leczenia, zalecamy leczenie lub odradzamy je, zależnie od wskazań. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu naszych zespołów operacyjnych. Zapewniamy wysoką jakość zabiegów potwierdzoną Dokumentem Gwarancji. Do Państwa dyspozycji pozostają nasi regionalni przedstawiciele.

Idea transplantacji włosów sprowadza się do pomysłu pobrania włosów z jednego miejsca na ciele pacjenta i przeszczepienia ich w innym miejscu. Ta pozornie prosta idea staje się dość skomplikowana po bliższym oglądzie i wymaga rozważenia wielu czynników mogących mieć wpływ na oczekiwany efekt zabiegu. Uzyskanie materiału do przeszczepu ( tzw. transplanty lub grafty ) jest jednym z kilku etapów zabiegu lecz dzisiaj jest kwestią chyba najczęściej poruszaną w czasie konsultacji z pacjentami ze względu na dużą ilość sprzecznych na ten temat opinii. Dzisiejsza chirurgia odtwórcza włosów dysponuje dwiema metodami pozyskania transplanty. Jedna z nich to tzw. metoda STRIP ( z ang.: pasek ). Polega ona na pobraniu z okolicy potylicznej paska owłosionej skóry i następnie takie jego podzielenie (z użyciem przyrządów optycznych ) aby otrzymać pojedyncze transplanty. Wybór tej metody narzuca rozwiązanie w postaci zeszycia pozostałego po pobraniu ubytku i wytworzenie w tej okolicy linijnej blizny.

Inną metodą jest tzw. metoda FUE ( follicular unit extraction ) polegająca na punktowym pobieraniu z okolicy potylicznej drobnych fragmentów skóry ( o średnicy od 0,8 do 1,0 mm ) zawierających mieszki włosowe. Po uzyskaniu włosów zabieg w obu przypadkach przebiega dalej tak samo i w okolicy „biorczej” (tj. tej, w której wszczepiamy transplanty) są one wszczepiane jedną z powszechnie używanych metod bez różnicy, którym ze sposobów pozyskane zostały implanty. Obie te metody różnią się więc jedynie sposobem postępowania w okolicy „dawczej” (tej, z której pozyskujemy implanty) i uważa się, że na końcowy efekt w obszarze „biorczym” nie ma wpływu metoda, którą pozyskano transplanty.


 
STRIP nazywany jest przez pacjentów metodą „starą” , a FUE – „nową”. Czy słusznie?
Dziesięć lat temu mówiono o metodzie FUE jako metodzie wypierającej metodę STRIP. Pogląd ten nie obronił się w czasie i po latach stosowania okazało się, że nie da się całkowicie wyeliminować pobrania typu STRIP, że każda z tych metod ma swoje wady i zalety, ze każdą z nich należy stosować do rozwiązywania innych problemów i że w zasadzie są to metody wzajemnie się uzupełniające.
Obecność blizny w okolicy potylicznej jest poważnym problemem dla wielu pacjentów i przez lata FUE było reklamowane jako metoda nie pozostawiająca blizny. Ogromna większość pacjentów po przebytej procedurze STRIP ma niewielkie, linijne blizny, które z łatwością zostają zakryte przez włosy ponad nią. Faktem jest, że linijna blizna zostaje zastąpiona przez liczne, drobne, owalne punkty na potylicy (FUE). Punkty te widoczne są czasami po rozgarnięciu włosów (lub po bardzo krótkim ich obcięciu) jako jaśniejsze „kropki” lub w przypadku ich przebarwienia jako punkty ciemniejsze od skóry. Dlatego do pobierania włosów w klinice MEDICAL HAIR stosujemy instrumenty o średnicy 0,8 mm aby właśnie maksymalnie wyeliminować w/w zjawisko.


Należy zdawać sobie również sprawę, że im większy zakres zabiegu ( więcej transplantów ) tym większe prawdopodobieństwo, że powstanie efekt „futra wygryzionego przez mole” oraz, że przy zbyt gęstym pobieraniu FUE pojedyncze małe blizny mogą się zlewać i formować w większe. Można także spotkać się z efektem dwóch odróżniających się obszarów w obrębie potylicy – jednego z którego pobierano transplanty i drugiego, gdzie one nie były pobierane. Zjawisko to nie wystąpi nigdy w przypadku STRIP, bo zamykając ranę łączymy ze sobą dwa identyczne pod względem gęstości włosów fragmenty skóry.
Porównanie obu metod musi dotknąć także kilku innych kwestii. Pierwszą z nich jest sprawa przeżywalności transplantów. Transplanty uzyskane metodą FUE są cieńsze, mają mniej tkanki dookoła mieszka włosowego. Z tego też powodu są bardziej podatne na zjawisko tzw.„wysychania transplantów ”, które jest głównym czynnikiem uszkadzającym mieszek włosowy w trakcie zabiegu.
Podczas pobierania sposobem FUE transplanty poddawane są większej manipulacji przy użyciu narzędzi. Są ściskane, pociągane, często sam mieszek bezpośrednio poddawany jest uciskowi przez narzędzie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zabieg FUE jest zabiegiem długotrwałym i mieszki włosowe przebywające w tym czasie poza organizmem są bardziej narażane na ryzyko uszkodzenia.
Ważną sprawą jest również stopień uszkodzenia mieszków włosowych w momencie pobierania. STRIP zapewnia, że cała procedura wykonywana jest pod kontrolą wzroku i stopień tego uszkodzenia jest niewielki. W sam sposób pobierania FUE wpisane jest ryzyko przecięcia włosa lub mieszka włosowego, bo pobieranie odbywa się „na ślepo”. Chirurg powinien dostosowywać swoje ruchy do kątów rośnięcia włosów, dostrajać głębokość nacięcia i na bieżąco kontrolować warunki, które często są zmienne nawet u tego samego pacjenta w trakcie posuwania się do boków głowy lub bliżej karku. Prawie regułą jest również to, że odsetek uszkodzonych włosów rośnie wraz z wielkością zabiegu.
FUE jest metodą zdecydowanie bardziej praco- i czasochłonną.
STRIP na ogół jest w stanie dostarczyć zdecydowanie większą liczbę transplantów w czasie jednego pobrania. Zabiegi przeszczepienia 5000 – 7000 włosów są łatwo osiągalne z użyciem metody STRIP. 2000-3000 włosów metodą FUE jest „dużym”, czasochłonnym i trudnym zabiegiem. Z drugiej jednak strony FUE rozszerza obszar dostępny do pobrania włosów – możliwe jest pobranie z partii głowy, które nie nadają się do pobrania w formie paska skóry.
Nie bez znaczenia jest również okres rekonwalescencji po zabiegu. Przygotowanie pola operacyjnego do metody STRIP wymaga przygotowania paska skóry o szerokości 1 – 1,5 cm. Po pobraniu i zeszyciu linia szwu jest od razu zakryta przez rosnące ponad nią włosy. Duże pobranie FUE wymaga przygotowania ( praktycznie zgolenia włosów ) sporej przestrzeni na potylicy. Tak dużego obszaru nie sposób będzie zakryć rosnącymi włosami z góry tuż po zabiegu. Stanie się on niewidoczny dopiero w momencie gdy wygolone włosy odrosną.
Wszystkie te aspekty powinny być brane pod uwagę przy planowaniu zabiegu i wyborze metody operacji. Należy jednak mieć świadomość, że dotyczą one tylko jednego z etapów planowanego zabiegu oraz że ich wpływ na końcowy efekt jest spory ale nie jedyny.
W podsumowaniu można powiedzieć, że dziś uważa się, że:
  • Obie metody - STRIP i FUE - są akceptowalnymi metodami uzyskania materiału do przeszczepu włosów,
  • Współczynnik „koszt / zysk” czyni metodę STRIP bardziej opłacalną i efektywną kosztowo,
  • W obu przypadkach należy mieć kilkucentymetrowe lub kilkumilimetrowe włosy na potylicy aby zamaskować ślady po pobraniu,
  • FUE jest dobrą metodą dla pacjentów, którzy kładą nacisk na brak linijnej blizny na potylicy,
  • FUE polecane jest przede wszystkim pacjentom, którzy nie wymagają dużej ilości włosów do przeszczepienia (niewielkie lub średniej wielkości ubytki ),
  • FUE wymaga „ dobrej jakości” i gęstych włosów w okolicy potylicznej.
W każdym przypadku niezbędna jest konsultacja z doświadczonym w transplantacji włosów chirurgiem, który używa obu metod, zna wady i zalety każdej z nich i pomoże pacjentowi w podjęciu decyzji co do sposobu operacji.
W Medical Hair z powodzeniem stosujemy obie metody.
Jako pierwsi w Polsce w 1995 roku wprowadziliśmy przeszczep „mikrograftów” metodą STRIP a od 2006 roku rozpoczęliśmy przeszczepy metodą FUE.

Zalecenia przed i pooperacyjne

1. Przed zabiegiem wykonać szczepienie przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby (żółtaczce).

2. Termin zabiegu należy zaplanować tak, aby okres pooperacyjny (8-12 dni) nie kolidował z "ważnymi" sprawami zawodowymi i osobistymi.

3. Włosy przed zabiegiem powinny mieć minimum 2 cm długości, aby możliwie najlepiej "ukryć" stan pooperacyjny (im dłuższe tym lepiej).

4. Na dwa dni przed planowanym terminem zabiegu nie należy spożywać napojów alkoholowych i leków zawierających aspirynę.

5. Jeżeli zabieg planowany jest na godzinę 7.30-8.00, a mieszka Pan(i) w dużej odległości od miejsca zabiegu, proponujemy przyjazd w przeddzień zabiegu i nocleg na terenie kliniki lub pobliskim hotelu.

6. Po zabiegu można wracać do domu lub pozostać w klinice (konieczność wcześniejszej rezerwacji pokoju).

7. Po zabiegu nie można prowadzić pojazdów mechanicznych przez 12 godzin ze względu na podane leki.

8. Po zabiegu przez 14 dni nie należy wykonywać ciężkich prac fizycznych (w tym ćwiczeń na siłowni czy basenie).

9. Miejsce transplantacji należy chronić przed ostrym słońcem przez 6 tygodni (również solarium).

Podana cena zabiegu jest średnią ceną transplantacji włosów metodą STRIP (1000 transplantów). Ostateczna cena zabiegu zależy od ilości transplantów.

Drodzy Użytkownicy! W związku z faktem, że transplantacja włosów to poważny zabieg i nie każdy Pacjent się kwalifikuje prosimy o nie rezerwowanie go samodzielnie. Prosimy najpierw o wysłanie zdjęć głowy (tyłu głowy i miejsca utraty włosów) na adres info[at]cosmedictravel.com. Dzięki zdjęciom Klinika będzie mogła zakwalifikować Państwa do zabiegu. Dziękujemy za zrozumienie!


Kraków


Dowiedz się więcej o ośrodku »

Powiązane usługi