Medical Tourism in Poland

innowacyjna gospodarka efrr

FUT Transplantacja Włosów

Rezerwuj

Hair Transplantation Clinic Katowice, Bielsko Biała

Dowiedz się więcej o ośrodku »

FUT-Follicular Unit Transplantation jest obecnie podstawową metodą w chirurgii odtwórczej włosów. FUT szczególnie polecany jest dla pacjentów , którzy oczekują gęstych włosów po przeszczepie i jednocześnie tolerują obecność linijnej blizny, najczęściej mało widocznej przy zastosowaniu odpowiedniej techniki zabiegu. Przed zabiegiem wykonywana jest dokładna ocena miejsca dawczego oraz określany zostaje zakres przeszczepianych włosów. Wykonywana dokumentacja fotograficzna zapewnia pełną anonimowość.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym- nasiękowym. Używa się specjalnie przygotowanego roztworu znieczulającego, co ogranicza występowanie efektów ubocznych znieczulenia do minimum.

Do zabiegu wystarczy tylko ogolić włosy w miejscu pobieranego strip-a(paska skóry) o szerokości ok. 1,5 cm i długości do ok. 30 cm- w zależności od ilości pobieranych jednostek włosa- unitów. Dzięki temu po zabiegu miejsce pobrania staje się niewidoczne, gdyż zakrywają je długie włosy. Lekarz prowadzący zabieg pobiera z okolicy potylicznej odpowiedniej szerokości i długości pasek skóry-strip zawierający odpowiednią ilość włosów do przeszczepu. Następnie uzyskany strip przekazywany jest do dalszego przygotowania. Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki –tzw. trichophytoic closure blizna w miejscu pobierania włosów jest z daleka niezauważalna.

Każdy przeszczepiany transplant-jednostka włosa zostaje odpowiednio podzielony i przygotowany do przeszczepu pod stereoskopowym mikroskopem. Stosowane mikroskopy zapewniają precyzję i „wyprodukowanie” najbardziej zdrowych włosów do przeszczepu. W przygotowane otworki wkładane są uprzednio przygotowane transplanty według wcześniej zaplanowanej linii. Po zabiegu na miejsce rany po pobraniu stripa zakładany jest niewielki opatrunek. Miejsce z przeszczepionymi włosami zostaje pokryte specjalnymi maściami i płynem dezynfekcyjnym.
Po tak wykonanym zabiegu transplantacji włosów techniką FUT pacjent może sam udać się do domu


Katowice


Dowiedz się więcej o ośrodku »

Powiązane usługi